اخبار > بازدیدرئیس دانشگاه یاسوج از ساختمان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه/ گزارش تصویریسه شنبه ١٩ تير ١٣٩٧ :: ١٤:٢٢

بازدیدرئیس دانشگاه یاسوج از ساختمان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه/ گزارش تصویری

بازدیدرئیس دانشگاه یاسوج از ساختمان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه/ گزارش تصویری

بازدیدرئیس دانشگاه یاسوج از ساختمان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه/ گزارش تصویری