اخبار > دومین جلسه کمیته تخصصی آموزش، پژوهش و اسناد مدارک دفاع مقدس استان کهگیلویه و بویراحمد در دانشگاه یاسوج برگزار شد/ گزارش تصویریدوشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٧ :: ١٢:٢٥

دومین جلسه کمیته تخصصی آموزش، پژوهش و اسناد مدارک دفاع مقدس استان کهگیلویه و بویراحمد در دانشگاه یاسوج برگزار شد/ گزارش تصویری

دومین جلسه کمیته تخصصی آموزش، پژوهش و اسناد مدارک دفاع مقدس استان کهگیلویه و بویراحمد در دانشگاه یاسوج برگزار شد/ گزارش تصویری

دومین جلسه کمیته تخصصی آموزش، پژوهش و اسناد مدارک دفاع مقدس استان کهگیلویه و بویراحمد در دانشگاه یاسوج برگزار شد/ گزارش تصویری