اخبار > قابل توجه نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه یاسوجشنبه ١٩ آبان ١٣٩٧ :: ١٤:١٩

قابل توجه نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه یاسوج

تعداد محدودی تسهیلات قرض الحسنه برای بهره مندی نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه اختصاص یافت .

قابل توجه نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه یاسوج

نظر به اینکه با رایزنی ریاست محترم دانشگاه با اعضای هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران، تعدادی محدود سهمیه تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ سی میلیون ریال برای بهره مندی نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه فراهم گردیده .لذا از کلیه کسانی که ( نیروهای شرکت خدمات عمومی، فضای سبز و انتظامات) تمایل به دریافت تسهیلات فوق دارند حداکثر تا تاریخ 97/8/23درخواست کتبی خود را به واحد امور عمومی ( آقای تیموری) تحویل نمایند .

بدیهی است در صورتیکه تعداد متقاضیان بیش از سهمیه مذکور باشد با قید قرعه افراد تعیین می گردند .


مدیریت پشتیبانی و خدمات عمومی دانشگاه