اخبار > هیات موسس بنیاد خیرین حامی دانشگاه یاسوج تشکیل خواهد شديکشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٧ :: ١٥:٣٧

هیات موسس بنیاد خیرین حامی دانشگاه یاسوج تشکیل خواهد شد

تشکیل هسته خیرین حامی دانشگاه یاسوج مورد تاکید قرار گرفت.

هیات موسس بنیاد خیرین حامی دانشگاه یاسوج تشکیل خواهد شد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یاسوج، جلسه ای با حضور رئیس ،  هیات رئیسه دانشگاه و مهندس ناجی  از فعالین در حوزه خیرین مدرسه سازکشور و  مشاور جوان در امور خیرین و مشارکت های مردمی دانشگاه یاسوج در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل شد .

در ابتدای این جلسه که به منظور تشکیل هسته خیرین حامی دانشگاه یاسوج تشکیل شده بود ،  جناب آقای دکتراحمد عریان ریاست دانشگاه یاسوج طی سخنانی اظهار داشت :

موضوع خیرین و استفاده از توانمندیهای آنان  تا کنون در دانشگاه یاسوج مغفول مانده است. می شد با برنامه ریزی های بهتر از توانمندی خیرین در راستای محرومیت زدایی، توسعه دانشگاه، بورسیه دانشجویان مستعد بی بضاعت که تا کنون از این ظرفیت استفاده نشده است بهره مند شد .


دکترعریان  بر لزوم تشکیل هسته ابتدایی خیرین حامی دانشگاه یاسوج تاکید و شرایط ویژه برای عضویت در این هسته را برشمردند.

رییس دانشگاه یاسوج در ادامه گزارشی از پیگیری نحوه تعامل و گفتگوهای دو جانبه با خیرین کشوری و منطقه ای ارائه و اظهار کرد : اعضای جلسه با جدیت، موضوع تشکیل بنیاد خیرین حامی دانشگاه یاسوج را پیگیری نمایند .


سپس آقای مهندس ناجی مقدم  مشاور جوان در امور خیرین و مشارکت های مردمی دانشگاه یاسوج،  گزارشی از دامنه عملکرد خیرین در حوزه های مختلف آموزش عالی، مدرسه سازی و سلامت ارائه و بر تشکیل هسته خیرین حامی دانشگاه یاسوج تاکید نمودند..وی همچنین اظهار کرد : دانشگاه یاسوج، باید با برنامه ریزی دقیق و تنظیم دستورکارهای لازم نسبت به جذب مساعدت های خیرین وارد عمل شده و زمینه همکاری دوجانبه را فراهم نمایند.


مشاور جوان در امور خیرین و مشارکت های مردمی  دانشگاه یاسوج در ادامه صحبتهای خود اظهار کرد: مجوز حمایت مالی در قالب بورسیه تحصیلی برای 50 نفر از دانشجویان برتر مقطع کارشناسی دانشگاه یاسوج را از خیرین دریافت کرده ایم که این امر می تواند آغازی بر اقدامات وسیع تر بعدی باشد .


در این جلسه  با گفتگو و تبادل نظر مقررگردید هیات موسس بنیاد خیرین حامی دانشگاه یاسوج تشکیل و مقدمات برگزاری جلسات مجمع عمومی و تشکیل هیات امناء برای ادامه فعالیت ها فراهم گردد.

در پایان، آقای دکتر احمد عریان، حکم مشاور جوان رئیس دانشگاه یاسوج در امور خیرین و مشارکت های مردمی را به آقای مهندس ناجی مقدم تقدیم کرد .