اخبار > از خوابگاههای دانشجویی پسران بازدید شددوشنبه ١٢ آذر ١٣٩٧ :: ١١:٤١

از خوابگاههای دانشجویی پسران بازدید شد

رئیس دانشگاه به همراه جمعی از مدیران از خوابگاههای دانشجویی پسران بازدید کرد.

     از خوابگاههای دانشجویی پسران بازدید شد

              

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، رئیس دانشگاه به همراه معاونت دانشجویی و فرهنگی  ، رئیس حوزه ریاست وجمعی از مدیران، شب گذشته از خوابگاههای دانشجویی پسران در مقاطع مختلف بازدید کردند .


رئیس دانشگاه ضمن حضور در خوابگاهها، از نزدیک مشکلات صنفی و رفاهی ، آموزشی و فرهنگی دانشجویان را بررسی و دستورات لازم را صادر نمودند.

در این بازدید ، دانشجویان رو در رو مسائل و مشکلات خود را با ریاست دانشگاه در میان گذاشتند .