اخبار > آگهی مناقصه عمومی اجرای فونداسیون، اسکلت بتنی و سقف ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشکده نفت و گاز گچسارانشنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٨ :: ١٢:٣٠

آگهی مناقصه عمومی اجرای فونداسیون، اسکلت بتنی و سقف ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشکده نفت و گاز گچساران

دانشگاه یاسوج در نظر دارد اجرای فونداسیون، اسکلت بتنی و سقف ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشکده نفت و گاز گچساران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذار نماید.

         آگهی مناقصه عمومی اجرای فونداسیون، اسکلت بتنی و سقف ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشکده نفت و گاز گچساران

            آگهی مناقصه عمومی اجرای فونداسیون، اسکلت بتنی و سقف ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشکده نفت و گاز گچساران

 

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد اجرای فونداسیون، اسکلت بتنی و سقف ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشکده نفت و گاز گچساران را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذار نماید.

موضوع مناقصه: اجرای فونداسیون، اسکلت بتنی و سقف ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشکده نفت و گاز گچساران

محل اجرای پروژه : استان کهگیلویه و بویراحمد- شهرستان گچساران- دانشکده نفت و گاز گچساران

شرح مختصری از کار:

الف=  خاکبرداری زمین موجود، تهیه مخلوط، آبپاشی و کوبیدن در لایه های مختلف تا تراز زیر پی و سنگ چینی زیر پی

ب - آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون، ستون ها، ساخت تیرچه و قالب بندی و اجرای فونداسیون،  سقفها مطابق نقشه های منضم به اسناد مناقصه

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجار) دارای پایه حداقل 5 رسته ابنیه (صلاحیت مرتبط) دعوت می­گردد از روز چهار­شنبه مورخ 1398/02/11تا ساعت 14 روز سه­ شنبه مورخ 1398/02/17، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از ساعت 14:30روز سه­ شنبه مورخ 1398/02/17تا ساعت 10 روز ­­شنبه مورخ 28/02/ 1398 مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

***- كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

****رؤيت سایت پروژه و تأييد كليه نقشه هاي اجرائي پروژه  روز دوشنبه مورخ 1398/02/16ساعت 9 می­باشد.

***- آدرس  ارائه پاكت الف: یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه

2- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 11 روز ­شنبه مورخ 1398/02/28در دفتر معاونت اداری و مالی می­باشد.