اخبار > تمدید مهلت درخواست خوابگاه در مهر ماه 98شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٨ :: ١١:١٧

تمدید مهلت درخواست خوابگاه در مهر ماه 98

تمدید مهلت درخواست خوابگاه در مهر ماه 98

تمدید مهلت درخواست خوابگاه در مهر ماه 98

اطلاعیه امور دانشجویی

در خصوص تمدید مهلت درخواست خوابگاه در مهر ماه 98

به اطلاع کلیه دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه های دانشگاه یاسوج میرساند؛ مهلت درخواست خوابگاه تا روز سه شنبه مورخ 1398/02/31 تمدید شد. دانشجویان متقاضی از طریق سامانه گلستان نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند. به دانشجویانی که درخواست خود را ثبت نکرده اند، در مهر ماه خوابگاه تعلق نمی گیرد.

 

 

                                                             اموردانشجویی دانشگاه یاسوج