اخبار > تمدید تاریخ دریافت اسناد مناقصه عمومی یک مرحله­ ای تعمیرات عمومی (ابنیه، برق و مکانیک) تابستان سال 1398 محوطه و ساختمان­های دانشگاه یاسوجيکشنبه ٢٣ تير ١٣٩٨ :: ١٢:٢٧

تمدید تاریخ دریافت اسناد مناقصه عمومی یک مرحله­ ای تعمیرات عمومی (ابنیه، برق و مکانیک) تابستان سال 1398 محوطه و ساختمان­های دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج در نظر دارد تعمیرات تابستان سال 1398 را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذار نماید.

تمدید تاریخ دریافت اسناد مناقصه عمومی یک مرحله­ ای تعمیرات عمومی (ابنیه، برق و مکانیک) تابستان سال 1398  محوطه و ساختمان­های  دانشگاه یاسوج

تمدید تاریخ دریافت اسناد مناقصه عمومی یک مرحله­ ای تعمیرات عمومی (ابنیه، برق و مکانیک)محوطه و ساختمان­های  دانشگاه یاسوج

تابستان سال 1398


  دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد تعمیرات تابستان سال 1398 را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذار نماید.

موضوع مناقصه: تعمیرات عمومی (ابنیه، برق و مکانیک) تابستان سال 1398 ساختمان­های دانشگاه یاسوج

محل اجرای پروژه : استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان بویراحمد، شهر یاسوج، دانشگاه یاسوج

مدت اجرای کار:  مدت اجرای کار از زمان امضاء قرارداد و تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت 45 روز

برآورد تقریبی  4.025.081.143 ( چهار میلیارد و بیست و پنج میلیون و هشتاد و یک هزار و یکصد و چهل و سه ) ریال

- پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی بر اساس فهرست بهای ابنیه، مکانیک و برق سال 1398، می­باشد و هیچگونه تعدیل و مابه­التفاوت مصالح تعلق نمی­گیرد.

تأمین اعتبار: از محل اعتبارات بخش تعمیرات )اساس ساختمانی و تأسیسات زیربنایی( سال 1398 دانشگاه یاسوج (بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور)

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجار) دارای پایه حداقل 5 رسته ابنیه و 5 تأسیسات (صلاحیت مرتبط) دعوت می­گردد تا ساعت 9 روز سه ­شنبه مورخ 1398/04/25، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و تا ساعت 9 روز شنبه مورخ

05 /05/ 1398 مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

***- آدرس  ارائه پاكت الف: یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه

2- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 9:10 روز شنبه مورخ 05 /1398/5در دفتر معاونت اداری و مالی می­باشد.