اخبار > اطلاعیه ثبت نام در کنگره بزرگداشت آیت الله ملک حسینی (ره)يکشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ :: ١٣:٠٧

اطلاعیه ثبت نام در کنگره بزرگداشت آیت الله ملک حسینی (ره)

اطلاعیه ثبت نام در کنگره بزرگداشت آیت الله ملک حسینی (ره)

اطلاعیه ثبت نام در کنگره بزرگداشت آیت الله ملک حسینی (ره)

با توجه به استقبال گسترده سازمان‌ها و شرکت کنندگان در استان و سایر نقاط کشور و محدود بودن ظرفیت شرکت کنندگان دانشگاه یاسوج، خواهشمند است در صورتی که متقاضی شرکت در همایش فوق می‌باشید، نسبت به ثبت نام در بازه زمانی تعیین شده همایش اقدام فرمائید. بدیهی است تاریخ‌های همایش تمدید نخواهد شد.