اخبار > اطلاعیه اداره رفاه در خصوص وام بنیاد علوی ویژه دانشجویان کم بضاعتسه شنبه ١٧ آذر ١٣٩٤ :: ١٠:٢٥

اطلاعیه اداره رفاه در خصوص وام بنیاد علوی ویژه دانشجویان کم بضاعت

اطلاعیه وام بنیاد علوی ویژه دانشجویان کم بضاعت

اطلاعیه اداره رفاه در خصوص وام بنیاد علوی ویژه دانشجویان کم بضاعت

اداره رفاه دانشگاه با صدور اطلاعیه ای از دانشجویانی که شرایط دریافت وام بنیاد علوی را دارند خواسته است به این ادره مراجعه نمایند.

متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

ویژه دانشجویان روزانه  مستعد، متعهد و کم بضاعت

 دانشجويان متقاضی ، مشروط به دارا بودن صلاحيت اخلاقی و رعايت شئون دانشجويی ، دارا بودن اولويت نياز مالی و  شرایط ذيل قابل پرداخت است :

-بالا بودن ضريب محروميت محل سکونت ( ضريب محروميت 5 به بالا

-داشتن معدل 14 به بالا

دانشجویان در اولویت دریافت وام بنیاد علوی

-نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه‌های کشور

- نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی،

- بسیجی فعال با تایید ارگانهای ذیربط

-  رزمنده (حداقل ۶ ماه حضور در جبهه)، همسر و فرزند رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه، آزاده، همسر و فرزند آزاده، جانباز (حداقل ۵۰ درصد جانبازی)، همسر و فرزند جانبازی با ۵۰ درصد جانبازی، همسر و فرزند شهید،

- موارد خاص با تایید ریاست بنیاد مستضعفان و  مدیرعامل بنیاد علوی در اولویت دریافت وام هستند.

 جهت ضمانت وام بنیاد، نامه کسر از حقوق کارکنان رسمی-پیمانی و قراردادی دستگاه های دولتی پذیرفته می شود

- جهت نامه کسراز حقوق ضامن دانشجو،عنوان نامه باید به وزارت علوم تحقیقات و فن اوری زده شود

- افتتاح حساب در بانک سینا وقید کردن شماره حساب در فرم وام

-          جهت دریافت فرم وام به واحد چاپ و تکثیر دانشکده های خود مراجعه نمایید..پس از دریافت فرم وام و تکمیل آن،  فرم مربوط را به امور دانشجویی واحد رفاهی تحویل نمایید

مبلغ وام و مدت زمان استفاده از وام بنیاد علوی

دانشجویان مجرد هر ترم ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال و دانشجویان متاهل هر ترم ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می توانند وام بنیاد علوی را دریافت کنند.

مدت استفاده از وام برای دانشجویان بر اساس مقطع تحصیلی

مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته حداکثر در ۴ نیمسال تحصیلی، مقطع کارشناسی پیوسته حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی، مقطع دکترای حرفه ای حداکثر ۱۴ نیمسال تحصیلی، دکترای تخصصی حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی می توانند از وام استفاده کنند.

مهلت ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از 16/9/94 لغایت 30/9/94 می باشد

ضمناً تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن وتصویرکارت دانشجویی و ملی دانشجو الزامی می باشد

                                                                                           اداره  رفاه  دانشگاه