اخبار > برنامه کارگاهها و سخنرانی های هفته پژوهش و فناوری مشخص شد .سه شنبه ١٠ آذر ١٣٩٤ :: ١٣:٤٠

برنامه کارگاهها و سخنرانی های هفته پژوهش و فناوری مشخص شد .

برنامه کارگاهها و سخنرانی های هفته پژوهش و فناوری مشخص شد.

برنامه کارگاهها و سخنرانی های هفته پژوهش و فناوری مشخص شد .

برنامه کارگاهها و سخنرانی های هفته پژوهش مشخص شد.
علاقمندان برای کسب اطلاعات و دریافت فایل برنامه ها به صفحه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه با آدرس زیر مراجعه نمایند. شایان ذکر است که کارگاهها به دو صورت عمومی و تخصصی برگزار می شوند که برنامه کارگاههای تخصصی در برنامه سخنرانی ها و کارگاههای عمومی به صورت مجزا قرار دارند. شرکت در هر کدام از کارگاهها برای علاقمندان آزاد می باشد و در صورت تایید شرکت به شرکت کنندگان گواهی ارائه می گردد. 
                                                             www.res.yu.ac.ir