اخبار > راه اندازی سامانه صدف (صنعت، دانشگاه و فناوری ) توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٤ :: ١٠:٣٧

راه اندازی سامانه صدف (صنعت، دانشگاه و فناوری ) توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

راه اندازی سامانه صدف (صنعت، دانشگاه و فناوری ) توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

راه اندازی سامانه صدف (صنعت، دانشگاه و فناوری ) توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد بسترهای همکاری دانشگاههای کشور و شرکت های دانش بنیان با هدف معرفی فرصت های شغلی، انجام کارآموزی، کارورزی، پایان نامه و طرح پژوهشی در شرکت های فناور و دانش بنیان کشور، از اردیبهشت ماه سال جاری سامانه ای را با عنوان " صدف (صنعت، دانشگاه و فناوری) به آدرس اینترنتی   talent.techpark.ir راه اندازی نموده است. شرکت های فناور و دانش بنیان با ثبت نام در سامانه مذکور، نیازهای خود را در زمینه های استخدام، کارآموزی پایان نامه و طرح پژوهشی ثبت می نماید.دانشجویان و فارغ التحصیلان نیز می توانند با ثبت نام در این سامانه، از آخرین موقعیت های موجود در  شرکت های فناور و دانش بنیان مطلع شده و تقاضای خود را برای اشتغال، کارآموزی، پایان نامه و طرح پژوهشی ثبت نمایند.