اخبار > تشکیل هسته های پژوهشی دانشگاه در سال 95چهارشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٤ :: ١٢:٥١
تشکیل هسته های پژوهشی دانشگاه در سال 95

تشکیل هسته های پژوهشی دانشگاه در سال 95

تشکیل هسته های پژوهشی دانشگاه در سال 95

تشکیل هسته های پژوهشی دانشگاه در سال 95

معاونت پژوهشی دانشگاه در راستای تقویت فعالیت های پژوهشی با سه ویژگی کار جمعی، برنامه محوری و کار مستمر تصمیم به ایجاد هسته های پژوهشی در سال 95 نموده است. هسته پژوهشی به مجموعه ای متشکل از اعضای هیأت علمی که دارای سابقه و تجربه پربار پژوهشی اند و بر محور یک برنامه پژوهشی مصوب، فعالیت علمی دارند اطلاق می گردد که تشکیل آن می تواند مقدمه ای برای تشکیل قطب های علمی گردد. اعضای محترم هیأت علمی می توانند جهت دریافت شیوه نامه و فرم های مربوطه به وب سایت معاونت پژوهشی و جهت عضویت در این هسته ها به معاون پژوهشی دانشکده ها مراجعه نمایند.