اخبار > شناخته شدن مقاله یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج به عنوان مقاله برتر در مجله معتبر J. Hydrologic Engineeringچهارشنبه ١٨ فروردين ١٣٩٥ :: ١٢:١٠
شناخته شدن مقاله یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج به عنوان مقاله برتر در مجله معتبر J. Hydrologic Engineering

شناخته شدن مقاله یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج به عنوان مقاله برتر در مجله معتبر J. Hydrologic Engineering

شناخته شدن مقاله یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج به عنوان مقاله برتر در مجله معتبر J. Hydrologic Engineering

شناخته شدن مقاله  یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج به عنوان مقاله برتر در مجله معتبر J. Hydrologic Engineering

 با افتخار  به استحضار می رساند که مقاله آقای دکتر محمد صدقی اصل عضو هیأت علمی علوم خاک با عنوان

 

One –Dimensional Fully Developed Turbulent Flow Through Coarse Porous Medium

 

در زمینه هیدرولوژی، منابع آب و عمران توسط نشریه  معتبر J. Hydrologic Engineering  وابسته به انجمن مهندسان عمران آمریکا به عنوان مقاله برتر شناخته شد. موفقیت بیشتر ایشان را آرزو می نماییم.

فایل تقدیر نامه در پیوست می باشد.

 

 دانلود فايل : Downloader.pdf ( 146KB )