اخبار > کسب عنوان پایان نامه برتر توسط دانشجوی دانشگاه یاسوج به راهنمایی یکی از اساتید دانشکده فنی و مهندسیچهارشنبه ١ ارديبهشت ١٣٩٥ :: ١٤:١٩
کسب عنوان پایان نامه برتر توسط دانشجو دانشگاه یاسوج به راهنمایی یکی از اساتید دانشکده فنی و مهندسی

کسب عنوان پایان نامه برتر توسط دانشجوی دانشگاه یاسوج به راهنمایی یکی از اساتید دانشکده فنی و مهندسی

کسب عنوان پایان نامه برتر توسط دانشجوی دانشگاه یاسوج به راهنمایی یکی از اساتید دانشکده فنی و مهندسی

کسب عنوان پایان نامه برتر توسط دانشجوی دانشگاه یاسوج به راهنمایی یکی از اساتید دانشکده فنی و مهندسی

پایان نامه خانم نیلوفر شکوهی در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با عنوان " توسعه یک مدل جبری برای شبیه سازی مستقیم عددی کاهش درگ آشفته با افزودنی های میکروفیبر براونی "  تحت راهنمایی جناب آقای دکتر امین موسایی از اساتید گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج از سوی انجمن مهندسان مکانیک ایران به عنوان پایان نامه برتر شناخته شد.