اخبار > ثبت شرکت دانش بنیان توسط عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوجيکشنبه ٦ تير ١٣٩٥ :: ١١:١٨
ثبت شرکت دانش بنیان توسط عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

ثبت شرکت دانش بنیان توسط عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

ثبت شرکت دانش بنیان توسط عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

ثبت شرکت دانش بنیان توسط عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج

با افتخار به اطلاع می رساند که اولین شرکت دانش بنیان اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج با عنوان " زیست گرده افشان دنا" توسط آقای دکتر علیرضا منفرد به ثبت رسید. ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان،امیدواریم این فعالیت، مقدمه ای برای ثبت شرکت های جدید توسط سایر اعضای هیأت علمی دانشگاه باشد.