اخبار > فراخوان نشریه علمی - ترویجی دانشگاه یاسوج برای انتشار مقالاتيکشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٥ :: ٠١:٤٨

فراخوان نشریه علمی - ترویجی دانشگاه یاسوج برای انتشار مقالات

فراخوان نشریه علمی - ترویجی مباحث برگزیده در انرژی دانشگاه یاسوج

فراخوان نشریه علمی - ترویجی دانشگاه یاسوج برای انتشار مقالات

 

 

فراخوان نشریه علمی-ترویجی مباحث برگزیده در انرژی دانشگاه یاسوج

 

با عنایت به موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به انتشارنشریه علمی -ترویجی مباحث برگزیده در انرژی دانشکده مهندسی دانشگاه یاسوج به زبان فارسی، تمامی مقالات تحقیقاتی در زمینه انرژی شامل مدیریت بهینه‌سازی انرژی (در صنایع حمل و نقل هوا فضا، نیروگاه‌های نفت و گاز و ...)، انرژی‌های تجدید پذیر، سوخت‌های جایگزین، انرژی خورشیدی، انرژی باد، مسائل زیست‌محیطی انرژی، استاندارد‌سازی انرژی و سیاست گذاری انرژی جهت درج در این نشریه، قابل بررسی و چاپ می باشد.

جهت ارسال مقالات به وب سایت نشریه به آدرس www.yujs.yu.ac.ir/jste مراجعه نمایید.