ارتباط مستقیم با مشاور رییس و مدیر کل حراست :
 
 
 
تلفن تماس :   31001010-074                                     
 
فاکس :  33227574-074
 
                   
 پست الکترونیکی  herasat@yu.ac.irدر طول شبانه روز آماده دریافت
 
 نظرات ، انتقادات ، پیشنهادات دانشگاهیان عزیز می‌باشد .