سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
نشریات آزمایشگاهی

ماهنامه مهندسي پزشكي و تجهيزات آزمايشگاهي

 

   دانلود : کتاب_اشنایی_با_تجهیزات_نانو.pdf           حجم فایل 2187 KB
   دانلود : فصلنامه_دانش_آزمایشگاهی_ایران.pdf           حجم فایل 3938 KB