Return to Skip Menu

Main Content

شنبه ٢١ تير ١٣٩٩

به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
ردیف     دانلود         نام فرم                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         درخواست تعمیر وسایل آزمایشگاهی                    93/08/21
2     دانلود         تایید تعمیر وسایل آزمایشگاهی                    93/08/21
3     دانلود         فرم پذیرش نمونه دستگاه AFM                   96/02/27
4     دانلود         فرم پذیرش GC-MS                   96/03/10