چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
دینامیک ماشین و ارتعاشات