درگاه ارتباط با صنعت دانشگاه

برنامه راهبردی

با توجه به ضرورت حضور دانشگاه در همکاری پژوهشی، آموزشی با صنایع و دستگاههای اجرایی، دفتر ارتباط با حوزه کاربرد دانشگاه موارد زیر را در راستای تعامل و همکاری با بخشهای خارج از دانشگاه مورد توجه قرار داده و در تحقق موارد زیر نهایت تلاش خود را مبذول می نماید.

1)تاسیس و یا همکاری با مراکز تحقیقاتی یا پژوهشکده مشترک

ايجاد مراكز تحقيقاتي مشترك با توجه به نيازهاي تحقيقاتي صنایع و دستگاهها. در حال حاضر پژوهشکده های گیاهان دارویی و جنگلداری و مرکز مطالعاتی علوم اجتماعی در دانشگاه یاسوج فعال می باشد.
2) ارائه پژوهانه (گرنت‌) تخصصي
به منظور رفع نیازمندی¬های دانشی شركت ها و دستگاهها از پژوهش¬هاي برنامه محوري كه در قالب هسته‌هاي پژوهشي مركب از اساتيد و دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري، حول محورهاي پژوهشي مورد نياز آن شركت و یا دستگاه انجام می¬شودبا توجه به اینکه محور انجام این پژوهشها دانشجویان می باشد، هزینه این پژوهش اندک می باشد.
3) ارائه بورس تحصيلي به دانشجويان با نام شركت های صنعتی
به منظور رونق بخشیدن و ایجاد انگیزه بین دانشجویان، می توان با برگزاری مسابقات پژوهشی در قالب پایان نامه ها و یا طرحهای پژوهشی و نوآوری اقدام به اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان مقاطع مختلف با نام آن شرکت نمود.

4) برگزاري كارگاه¬هاي تخصصي آموزشي صنعت و فناوري توسط شركت ها و دستگاهها
با توجه به دانش تخصصي موجود در شركتها و با توجه به عدم آشنايي عمومي دانشجويان با آن شركت، كارگاه¬ آموزشي توسط آن شركت طراحي شده و طبق برنامه براي دانشجويان و فارغ التحصيلان ارائه مي¬گردد.

5) همكاري در ارتقاي كيفيت علمي كنفرانس هاي علمی
با هدف ارتقاي كيفيت علمي كنفرانس هاي داخلي و نزديك‌تر شدن تعاملات دانشي صنايع با دانشگاه يكي از مدل‌هاي همكاري، برگزاري كنفرانسهاي داخلي شركتها و دستگاهها در محل دانشگاه می باشد.

6) برگزاري هفته مربوط به صنایع در دانشگاه و نمايشگاه دستاوردها
با هدف ارتقاي روحيه خودباوري و آشنايي دانشجويان دانشگاه با دستاوردهاي صنعتي و به وي‍‍ژه موضوعاتي كه با خلق دانش ارزش آفرين صورت گرفته است، نمايشگاهي از اين دستاوردها به صورت ارائه محصول يا پوستر در دانشگاه قابل برگزاری می باشد.

7) ايجاد آزمايشگاه مرجع و تست استاندارد مشترك
با توجه به نيازهاي شركتها و دستگاهها به آزمايشگاه‌هاي مرجع، دانشگاه یاسوج با مشاركت و يا توسط شركت ، جهت رفع نيازهاي آزمايشگاهي و اخذ تأييديه‌هاي استاندارد امکان تاسیس و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع را دارا می باشد.
8) برگزاري كارگاه¬هاي آموزشي دانشگاه براي شرکتها و دستگاهها
با توجه به توانمندي‌هاي آموزشي اساتید در همكاري با صنايع مختلف و آگاهي از نيازهاي آموزش صنايع و نيز سابقه اين دانشگاه در برگزاري كارگاه هاي تخصصي بر مبناي نياز صنايع، دانشگاه آمادگي برگزاري كارگاه هاي از اين دست را با توجه به اعلام نيازشرکتها و دستگاهها دارا می باشد.
9) ارائه پروژه‌هاي قابل تعريف شركت ها و دستگاهها به عنوان پروژه درسي
در اين الگو موضوعات صنعتي و واقعي به عنوان پروژه درسي تعريف شده و اساتيد براي حل، آنها را به دانشجويان عرضه مي كنند، يا آنكه در فرصت¬هاي كارآموزي از اين ظرفيت استفاده مي¬شود. معمولا از طرف شركتها و دستگاهها به دانشجويان درگير در اين پروژه‌ها و زمينه¬هاي كارآموزي، كمك هزينه تحصيلي اجراي پروژه يا كارآموزي داده مي¬شود.

10) تعريف دوره¬هاي كارآموزي
به منظور افزایش کیفیت کارآموزی دستگاهها و صنایع می توانند اقدام به ایجاد فرصت کارآموزی بین دانشجویان نمایند. این فرصت می تواند در قالب رشته ها و تعداد مشخص دانشجویان توسط دانشگاه نظم بخشی گردد.
11) برگزاري برنامه بازديد از صنايع تابعه آن شركت
براي آشنايي بيشتر دانشجويان و اعضاي هيات علمي، بازديد هاي عام ويژه دانشجويان و بازديدهاي خاص وي‍ژه دانشجويان دكتري و اعضاي هيات علمي از مجموعه¬هاي شركتها و دستگاهها طراحي و اجرا مي¬شود.

12) ایجاد شرایط استفاده از ظرفيت¬هاي آموزشی و فضای دانشگاه

 

تقویم

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی جدیددسترسی به پایگاه اطلاعاتی جدید

گاهنامه خبری، تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریگاهنامه خبری، تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2338
 کل بازدید : 821169
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1

                             صفحه اصلی دانشگاه      معاونت پژوهشی      معاونت آموزشی     معاونت دانشجویی      ارتباط با ریاست