رحمانی

  نام خانوادگی
  نام
  دانشکده
  مرتبه علمی
نوع جستجو و     یا
بهروز رحمانی

دکترای مهندسي مکانيک
هیات علمی
استادیار
تلفن تماس: 07433221711
پست الکترونیک: b_rahmani at yu.ac.ir
آدرس: دانشکده فنی ومهندسی ساختمان شماره 1
وبلاگ
رزومه:

مشخصات فردي                                                          

بهروز رحماني

تاريخ تولد: 1358/8/20

آدرس: ياسوج - دانشگاه ياسوج - دانشکده فني و مهندسي – گروه مکانيک

پست الکترونيک: b_rahmani at iust.ac.ir

                         b_rahmani at yu.ac.ir

 

سوابق تحصيلي

 

84-90

دکتراي مهندسي مکانيک - گرايش مهندسي کنترل

 

 

دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران

 

  • عنوان پايان­نامه: ارائه روش جديدي براي کنترل سيستم­هاي گسترده خطي و غيرخطي از طريق شبکه
  • نمره پايان‌نامه: ۱۹/۵

 

 

 

81-83

کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک - گرايش ديناميک، ارتعاشات و کنترل

 

 

دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران

 

·         عنوان پايان نامه: مدل­سازي ديناميکي يک وسيله پرنده 6 درجه آزادي

 

·         نمره پايان نامه: 75/19

 

 

 

76-80

کارشناسي مهندسي مکانيک - گرايش طراحي جامدات

 

 

دانشگاه شيراز، شيراز، ايران

 

·         عنوان پايان نامه:  بررسي سيستم­هاي انژکتوري موجود

 

·         نمره پايان نامه: 18

 

 

 

مقالات مجله پذيرفته شده

  1. بهروز رحماني، ارائه­ی روشی مقاوم مبتنی بر مدل پيشبين به منظور کنترل از راه دور دستگاه­های صنعتی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه تربيت مدرس، 1392.
  2.  محمد سعادت، اميرحسين دوايي و بهروز رحماني، "­­کنترل ديجيتال سامانه‌هاي غيرخطي با روش تلفيقي فازي و نگاشت ورودي کنترلي"، مجله مهندسي دانشگاه صنعتی اميرکبير،1391
  3. .Behrooz Rahmani, Amir H. D. Markazi, and Puya Malekynejad, “Plant input-mapping-based predictive control of systems through band-limited networks,” IET Control Theory and Applications, 2011, Vol. 5, Iss. 2, pp. 341–350.

  4.  Behrooz Rahmani and Amir H.D. Markazi, “Variable Selective Control Method for Networked Control Systems”, IEEE Transaction on Control System Technology,2012.
  5. Behrooz Rahmani and Amir H. D. Markazi, “Networked Control of Industrial Automation Systems - A New Predictive Method”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2011.
  6. Behrooz Rahmani and Amir H.D. Markazi, “Real-Time Prediction of Network