يکشنبه ١٠ بهمن ١٤٠٠ :: ٠٨:٢٢

شروع فرایند فراخوان جذب هیأت علمی 1400

قابل توجه متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی فراخوان سال 1400 در رشته های اقتصاد، زبان و تربیت بدنی

شروع فرایند فراخوان جذب هیأت علمی  1400

به اطلاع متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی فراخوان سال 1400 در رشته های ذیل می رساند؛ جهت شرکت در کارگروه علمی، ضمن مطالعه لینک های ذیل با در دست داشتن مدارک لازم در روز مشخص شده حضور یابید.


اطلاعیه اختصاصی
  مدارک لازم
  فرم الف استخدام
 متقاضیان رشته اقتصاد
متقاضیان رشته زبان
 
متقاضیان رشته تربیت بدنی

متقاضیان رشته آمار

متقاضیان رشته برق

مکان برگزاری مصاحبه ها در سازمان مرکزی دانشگاه به آدرس ذیل می باشد؛

یاسوج، خیابان پاسداران، جنب هتل جهانگردی سازمان مدیریت دانشگاه، حوزه ریاست، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب