چهارشنبه ٢٩ تير ١٤٠١ :: ١٦:١١

اطلاعیه شماره ۲ : قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی خوابگاه در مهرماه ۱۴۰۱

دانشجویان متقاضی باید از روز پنچ شنبه ۳۰تیرماه ۱۴۰۱ در سامانه گلستان اقدام نمایند

اطلاعیه شماره ۲ : قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی خوابگاه در مهرماه ۱۴۰۱

  به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه در مهر ماه ۱۴۰۱ می رساند لازم است از روز پنج شنبه مورخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۶ مردادماه ۱۴۰۱ با مراجعه به سامانه گلستان نسبت به ثبت درخواست اولیه خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است حداکثر سنوات مجاز استفاده از خوابگاه برای دانشجویان مقطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب ۸،۴ و ۸ نیمسال است اولویت اسکان با دانشجویان روزانه غیر شاغل و دارای سنوات مجاز است درصورت وجود ظرفیت خالی بر اساس امتیاز از قبیل واحد گذرانده، بعد مسافت و... به سایر دانشجویان خوابگاه تعلق میگیرد.

تاریخ فوق قابل تمدید نخواهد بود و به دانشجویان بدهکار و دانشجویانی که درخواست خود را ثبت نکرده اند در مهرماه خوابگاه تعلق نمی گیرد.

مسیر راهنمای درخواست خوابگاه در سامانه گلستان:

دانشجویی _ خوابگاه _ اطلاعات و درخواست ها _ درخواست خوابگاه