سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
آزمایشگاه ها

 

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه منصوب شد.