رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

واحد

مسئول

شماره تماس - فکس

1

دفتر ریاست

طیبه سجادی

074-3100-5000

فکس 

31009555

2

ریاست

دکتر سعادت جمالی آرند

5001

3

معاونت آموزشی

دکتر پدرام پورنادری

5002

4

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر سید محمد برناپور

5003

5

مدیر آموزش

ماندانا مرتضوی

5004

6

کارشناس تحصیلات تکمیلی

زبیده کریمی

5005

7

امور عمومی

ولی خدیش

5006

8

مدیر آزمایشگاهها و کارگاهها

مهندس حسین جامع

5007

9

کارشناس فناوری  اطلاعات - سایت

مهندس مهدی ظهیرنسب

5009

10

حراست

 

5900

11

آبدارخانه

 

5800

12

کارشناس آزمایشگاههای مهندسی  نفت

 حسین جامع

5109

13

کارشناس آزمایشگاه خاک-نقشه برداری

سعید نیک اقبالی

5159

14

کارشناس

کارگاه اتومکانیک

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

 عبدالرسول موحدی فر

5207

15

کارشناس

کارگاههای ماشین ابزار-جوشکاری-ریخته گری

عزت اله حسین زاده

5208

16

کارشناس آزمایشگاههای  بتن-مقاومت مصالح

 

5158

17

کارشناس آزمایشگاههای سیالات-ترمودینامیک

 

5029

18

کارشناس آزمایشگاههای مهندسی مواد

 

5259

19

گروه مهندسی شیمی

روح اله رازیانی

5060

20

گروه مهندسی عمران

مهرنگار ذوالفقاری

5110

21

گروه مهندسی مکانیک

زبیده کریمی

5160

22

گروه  مهندسی  مواد

 رحیمه سبزعلی

5210

23

گروه مهندسی برق

زیبا بهرامی

5010

24

هیات علمی مهندسی شیمی

دکترمحمود رضا رحیمی

5061

25

هیات علمی مهندسی شیمی

دکتر اصغر لشنی زادگان

5062

26

هیات علمی مهندسی شیمی

دکتر هجیر کریمی

5063

27

هیات علمی مهندسی شیمی

دکتر پرویز درویشی

5065

28

هیات علمی مهندسی شیمی

دکتر محمد بنیادی

5066

29

هیات علمی مهندسی شیمی

دکترحکیمه شریفی فرد

5067

30

هیات علمی مهندسی شیمی

دکتر عبدالرسول پورانفرد

5068

31

هیات علمی مهندسی شیمی

دکتر محمد رنجبران

 

32

هیات علمی مهندسی عمران

دکتر محمد پروین نیا

5112

33

هیات علمی مهندسی عمران

دکتر حسین منتصری

5115

34

هیات علمی مهندسی عمران

دکتر علی  علی پور

5116

35

هیات علمی مهندسی عمران

دکتر محمد غلامی

5117

36

هیات علمی مهندسی عمران

دکتر شهاب الدین حاتمی

5118

37

هیات علمی مهندسی عمران

دکتر شمس الدین هاشمی

5121

38

هیات علمی مهندسی عمران

دکتر مهدی فاضلی

5122

39

هیات علمی مهندسی عمران

دکتر علی اکبرحیدری

5123

40

هیات علمی مهندسی عمران

دکترعلی محمد روستا

5125

41

هیات علمی مهندسی عمران

دکتر مسعود رابطی مقدم

5126

42

هیات علمی مهندسی عمران

دکترحمید اسکندری

5127

43

هیات علمی مهندسی عمران

دکتر هادی صیادپور

5128

44

 هیات علمی مهندسی مکانیک

دکتر پوریا امیدوار

5161

45

 هیات علمی مهندسی مکانیک

دکتر امین موسایی

5162

46

 هیات علمی مهندسی مکانیک

دکتر محمد زمانی نژاد

5163

47

 هیات علمی مهندسی مکانیک

دکتر کوروش گودرزی

5164

48

 هیات علمی مهندسی مکانیک

دکتر سیما ضیائی

5165

49

 هیات علمی مهندسی مکانیک

دکترعلی طیبی

5167

50

 هیات علمی مهندسی مکانیک

دکتر بهروز رحمانی

5168

51

 هیات علمی مهندسی مکانیک

دکتر عباس نیک نژاد

5169

52

 هیات علمی مهندسی مکانیک

دکتر یونس شکاری

5170

53

 هیات علمی مهندسی مکانیک

دکتر پدرام پورنادری

5171

54

 هیات علمی مهندسی مکانیک

دکتر روح اله موسوی

5173

55

 هیات علمی مهندسی مکانیک

 دکتر هاجر مقدس

5175

56

 هیات علمی مهندسی مکانیک

دکتر رضا ابراهیمی

5174

57

 هیات علمی مهندسی مکانیک

دکتر سعید قبادپوری

 

58

هیات علمی مهندسی مواد

دکتر نادرستوده

5211

59

هیات علمی مهندسی مواد

دکتر فاطمه حیدری

5214

60

هیات علمی مهندسی مواد

دکتر راضیه حیاتی

5215

61

هیات علمی مهندسی مواد

دکتر محمد سجاد نژاد

5216

62

هیات علمی مهندسی برق

دکتر علی اکبر دسترنج

5011

63

هیات علمی مهندسی برق

دکتر صادق فدایی

5013

64

هیات علمی مهندسی برق

دکترسیدمحمد برناپور

5015

65

هیات علمی مهندسی برق

دکتر سعادت جمالی آرند

5016

66

هیات علمی مهندسی برق

دکتر محمدهادی اردکانی

 

67

هیات علمی مهندسی کامپیوتر

دکتر کیوان رحیمی زاده

5012

68

هیات علمی مهندسی کامپیوتر

دکتر عباس دهقانی

5014

69

هیات علمی مهندسی کامپیوتر

دکتر بهمن روائی

5017

70

هیات علمی مهندسی کامپیوتر

دکتر نسیم خضوعی