رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت - محل فعالیت - رشته - گرایش

شماره تماس

1

هاجر عسکریان

دفتر ریاست

4000 - 0743100

2

دکتر علی ایلون کشکولی

رئیس

4001

3

دکتر بهزاد فتحی نیا

معاون آموزش

4002

4

 دکتر اسکندر نراقی 

معاون پژوهشی

4003

5

محمد رضا اکبری

دفتر آموزش

4004

6

حمیدرضا یزدان پناه

کارشناس فناوری اطلاعات

4009

7

ساسان پور علی

امور عمومی

4006

8

مهین رستمی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

4005

9

آزمایشگاه فیزیک

دانشکده علوم پایه

4209

10

فرزاد ویسی پور

کارشناس گروه فیزیک

4160

11

مژگان عزیزی

کارشناس گروه ریاضی

4010

12

یلدا روان خواه

کارشناس گروه شیمی

4110

13

مریم صیادیان

کارشناس گروه زیست

4060

14

دکتر حسن آزادي

ریاضی محض - آنالیز

4013

15

دکتر علی اکبر نیکوکار

کامپیوتر

4030

16

دکتر حمید رضایی

ریاضی محض - آنالیز

4016

17

دکتر سعید صفائیان

ریاضی محض - جبر

4025

18

دکتر انوشيروان غفاري پور

آمار

4019

19

دکتر حميدرضاگودرزي

ریاضی محض - آنالیز

4027

20

دکتر احسان ممتحن

ریاضی محض - جبر 

4012

21

دکتر اسكندر نراقي راد

ریاضی محض - آنالیز

4018

22

دکتر رقيه کتانی

ریاضی کاربردی - آنالیز عددی

4032

23

دکتر علي ايلون كشكولي

ریاضی محض - آنالیز

4022

24

دکتر محمد تقي حيدري

ریاضی محض - آنالیز

4024

25

دکتر مهدي شريف زاده

هندسه و توپولوژی

4021

26

دکتر علي طاهري فر

ریاضی محض - توپولوژی

4011

27

دکتر مجتبي قيراطي

ریاضی محض - جبر 

4017

28

دکتر حيدر علي مرداني فرد

آمار

4020

29

دکتر روح اله پروينيان زاده

ریاضی محض - آنالیز

4026

30

دکتر عليرضا عليزاده مقدم

ریاضی محض - آنالیز

4033

31

دکتر سيدعباس محمدی

ریاضی کاربردی - معادلات و دیفرانسیل

4023

32

دکتر سيد روح الله روزگار

آمار

4031

33

دکتر محمد بازیار

  ریاضی محض - جبر

4015

34

دکتر احمد مهتدی

فیزیولوژی گیاهی

4061

35

دکتر طهماسب آسمانه

فیزیولوژی گیاهی

4064

36

دکتر آریا شفایی پور

جانوار شناسی

4065

37

دکتر بهزاد فتحی نیا

جانوار شناسی

4066

38

دکتر بهادر کرمی

شیمی آلی

4115

39

دکتر علی زرنگاریان

شیمی معدنی

4128

40

دکتر زهرا رفیعی

شیمی آلی

4111

41

دکتر مرتضی منتظر ظهوری

شیمی معدنی

4113

42

دکتر مهر اورنگ قایدی

شیمی تجزیه

4118

43

دکتر علیرضا سلیمی نبی

شیمی آلی 

4127

44

دکتر حمیدرضا رجبی

شیمی تجزیه

4126

45

دکتر مسعود نصر اصفهانی

شیمی آلی

4117

46

دکتر حبیب اله خواجه شریفی

شیمی تجزیه

4124

47

دکتر اردشیر شکر الهی

شیمی تجزیه

4121

48

دکتر شاپور رمضانی

شیمی فیزیک

4123

49

دکتر مهرناز فرخی

شیمی آلی

4115

50

دکتر داوود الهامی فر

شیمی آلی

4125

51

دکتر مهدی خیرمند

شیمی فیزیک

4120

52

دکتر فخری یوسفی

شیمی فیزیک

4112

53

دکتر سید محمد اعظمی

شیمی فزیک

4119

54

دکتر ابوالقاسم عوض پور

فیزیک

4161

55

دکتر ابراهیم صادقی

فیزیک

4164

56

دکتر بهروز وثوقی

فیزیک

4164

57

دکتر عباس ظریفی

فیزیک

4162

58

دکتر کاووس عباسی

فیزیک

4171

59

دکتر قاسم رضایی

فیزیک

4168

60

دکتر رضا خرداد

فیزیک

4172