رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

آیین نامه ها و فرم ها

1

جهت مشاهده آیین نامه‌ها و مقررات پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد

2

جهت مشاهده آیین نامه‌ها و مقررات پژوهشی دانشجویان دکتری

3

جهت مشاهده آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویی

4

جهت مشاهده آیین نامه نحوه گزینش پژوهشگر برتر(داخلی)

5

جهت مشاهده شیوه‌نامه شرکت در همایش‌های درون وبرون کشوری(داخلی)ویژه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان

6

 فرم شماره 4 - صورت‌جلسۀ دفاع از طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد