اخبار > فراخوان آگهی مزایده فروش تعدادی اموال منقول از رده خارج و مازاد بر نیاز دانشگاه یاسوج (شهریورماه 1398)چهارشنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٨ :: ٠٨:٣٩

فراخوان آگهی مزایده فروش تعدادی اموال منقول از رده خارج و مازاد بر نیاز دانشگاه یاسوج (شهریورماه 1398)

دانشگاه یاسوج نظر به فروش تعدادی اموال منقول از رده خارج و مازاد بر نیاز دانشگاه یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی دارد.

فراخوان آگهی مزایده فروش تعدادی اموال منقول از رده خارج و مازاد بر نیاز دانشگاه یاسوج  (شهریورماه  1398)

فراخوان آگهی مزایده فروش تعدادی اموال منقول از رده خارج و مازاد بر نیاز دانشگاه یاسوج  (شهریورماه  1398)

 

 

  دانشگاه یاسوج با استناد به ماده 59 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور نظر به فروش تعدادی اموال منقول از رده خارج و مازاد بر نیاز دانشگاه یاسوج  با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی دارد.

موضوع مزایده: مزایده فروش تعدادی اموال منقول از رده خارج و مازاد بر نیاز دانشگاه یاسوج 

محل مزایده : استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، دانشگاه یاسوج، ضلع شمالی دانشگاه، روبروی دانشکده کشاورزی و انبار اسقاطی کنار سازمان مرکزی دانشگاه

 کارفرما: دانشگاه یاسوج

دستگاه نظارت: مدیریت امین اموال دانشگاه یاسوج

محل بازدید: دانشگاه یاسوج، زیرتل- جنب پارکینگ دانشکده کشاورزی

لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت، جهت شرکت در این مزایده دعوت می­گردد از تاریخ نشر این آگهی تا ساعت 8 روز دو­شنبه مورخ 25/06/1398، اسناد و مدارک مزایده را دریافت و تا ساعت 8 روز سه­شنبه مورخ 02/07/ 1398 مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

***- كليه مراحل برگزاري مزایده از دريافت اسناد مزایده تا ارائه پيشنهاد مزایده­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

*** هزینه خرید اسناد  مزایده 400.000 ریال (به حساب 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج) می­باشد.

***- اسکن با کیفیت، بارگذاری و ارسال منظم و به ترتیب شماره صفحات اسناد در سامانه ستاد توسط مزایده­گر

***- ضرورت دارد شركت­كنندگان در مزایده قبل از ارائه پيشنهاد، از موضوع مزایده بازديد و رؤيت عيني نمايند. بديهي است هيچگونه عذر و بهانه­اي پس از تنظيم قرارداد پذيرفته نخواهد شد. (مهلت بازدید از تاریخ 23/06/1398 تا 25/06/1398 روزانه از ساعت 9 تا 13)

***- آدرس  ارائه پاكت الف: یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه

2- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 9 روز سه­شنبه مورخ02/07/1398 در دفتر معاونت اداری و مالی می­باشد.