رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه متقاضیان جذب هیات علمی فراخوان بهمن 1402

با عنایت به شروع فرآیند فراخوان بهمن1402 جذب اعضای هیات علمی در رشته های مهندسی کامپیوتر، روان شناسی،  زبان انگلیسی، حسابداری ، مهندسی صنایع و شهرسازی خواهشمنداست متقاضیان با مطالعه موارد زیر در روزهای تعیین شده به آدرس یاسوج_خیابان پاسداران_ساختمان مرکزی دانشگاه یاسوج دفتر جذب هیات علمی مراجعه فرمایید.

 

- اطلاعیه اختصاصی فراخوان

- مدارک لازم

-فرم شماره 1 (الف)

-متقاضیان جذب هیات علمی رشته مهندسی کامپیوتر– 1403/2/11

-متقاضیان جذب هیات علمی رشته حقوق - 1403/2/12

- متقاضیان جذب هیات علمی رشته روان شناسی - 1403/2/12

-متقاضیان جذب هیات علمی رشته زبان انگلیسی- 1403/2/19

-متقاضیان جذب هیات علمی رشته حسابداری - 1403/2/26

-متقاضیان جذب هیات علمی رشته مهندسی صنایع -1403/3/2

-متقاضیان جذب هیات علمی رشته شهرسازی -1403/3/8