رفتن به محتوای اصلی
x

شماره های مستقیم و داخلی تعدادی از واحدهای اصلی دانشگاه به صورت زیر است. ضمناً برای ارتباط با واحدهای زیر مجموعه هر واحد با آن واحد و یا تلفن خانه تماس بگیرید.  پیش شماره (کد) شهر یاسوج 074 می باشد.

    جهت مشاهده لیست شماره تماس های دانشگاه کنید.

 

آدرس دانشگاه : یاسوج -خیابان پاسداران - ساختمان مرکزی دانشگاه یاسوج

پست الکترونیک روابط عمومی دانشگاه:pr@yu.ac.ir

 

کد پستی :74934-75918

کد اقتصادی :411414663481

شناسه ملی دانشگاه: 14003404182

 

 

فایل
شماره تلفن های داخلی (548.81 کیلوبایت)