اخبار > مراسم سخنرانی دکتر محمد افشار دانشمند مسلمان برگزار می شوددوشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٨ :: ١٣:٢٦

مراسم سخنرانی دکتر محمد افشار دانشمند مسلمان برگزار می شود

مراسم سخنرانی دکتر محمد افشار دانشمند مسلمان و معاون دانشگاه Jamia Hamdard هندوستان در دانشگاه یاسوج برگزار می شود

مراسم سخنرانی دکتر محمد افشار دانشمند مسلمان برگزار می شود

بدین وسیله به اطلاع می رساند مراسم سخنرانی دکتر محمد افشار دانشمند مسلمان و معاون دانشگاه Jamia Hamdard هندوستان از طرف گروه همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه یاسوج در جمع اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه یاسوج  روز چهارشنبه موخ 98/8/22ساعت 10 در سالن چمران دانشکده علوم پایه برگزار می شود  .