اخبار > برنامه سخنرانی و کارگاههای علمی هفته پژوهش در دانشکده های دانشگاه یاسوجيکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨ :: ١٠:٠٠

برنامه سخنرانی و کارگاههای علمی هفته پژوهش در دانشکده های دانشگاه یاسوج

در هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه یاسوج برنامه های سخنرانی و کارگاههای علمی در حال برگزاری است .

برنامه سخنرانی  و کارگاههای علمی هفته پژوهش در دانشکده های دانشگاه یاسوج

هفته پزوهش و فناوری از 16 آذر تا 23 با سخنرانی و کارگاههایی در دانشگاه یاسوج در حال برگزاری است  که برنامه سخنرانی ها به شرح زیر می باشد: