اخبار > مزایده بوفه ­های دانشجویی در خوابگاه­ های دانشجوییسه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦ :: ١١:٣٧

مزایده بوفه ­های دانشجویی در خوابگاه­ های دانشجویی

مزایده بوفه ­های دانشجویی در خوابگاه­ های دانشجویی

مزایده بوفه ­های دانشجویی در خوابگاه­ های دانشجویی

 

دانشگاه یاسوج در نظر دارد  بوفه­ های دانشجویی در خوابگاه­های خواهران فاطمه الزهرا (س) (خوابگاه­های آذر و دی) و خوابگاه­های برادران (مهر و آبان) را از طریق مزایده بصورت جداگانه به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می­توانند از تاریخ 96/7/11 لغایت 96/7/18 قیمت پیشنهادی خود را بصورت مکتوب در پاکت لاک مهر شده به آدرس یاسوج خیابان پاسداران سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج معاونت اداری و مالی تحویل و رسید دریافت نمایند.

1-  قیمت پایه برای خوابگاه­های فاطمه الزهرا (س) 10.000.000 ریال

2 - قیمت پایه برای خوابگاه­های مهر و آبان 5.000.000 ریال

3 - قیمت پایه برای خوابگاه­های آذر و دی 5.000.000 ریال

4 - هر نفر می­تواند فقط در مزایده یک بوفه شرکت نماید.

5-  برای خوابگاه­های خواهران فاطمه الزهرا (س)( آذر و دی) باید فروشنده خانم باشد و برای خوابگاه برادران (مهر و آبان) فروشنده آقا باشد.

6 -  کلیه تجهیزات بوفه بعهده برنده مزایده می­باشد.

   7-  واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب درآمد اختصاصی 7875940264 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج جهت شرکت در مزایده الزامی است.

8-  در صورت برنده شدن مبلغ 20% قیمت پیشنهادی ضمانت­نامه معتبر بانکی جهت حسن انجام کار باید ارائه گردد.


9- اجناس موجود در بوفه‌ها  باید 10% زیر قیمت بازار به فروش برسد.

 

 

 

 

 

 

   معاونت اداری و مالی دانشگاه