اخبار > مناقصه پروژه اجرای دیوار ضلع جنوبی دانشکده نفت و گاز گچساران (پی¬کنی، سنگ¬چینی، بتن¬ریزی و ... )چهارشنبه ١٦ مرداد ١٣٩٨ :: ١٠:٣٣

مناقصه پروژه اجرای دیوار ضلع جنوبی دانشکده نفت و گاز گچساران (پی¬کنی، سنگ¬چینی، بتن¬ریزی و ... )

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه اجرای دیوار ضلع جنوبی دانشکده نفت و گاز گچساران را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله¬ای واگذار نماید.

مناقصه پروژه اجرای دیوار ضلع جنوبی دانشکده نفت و گاز گچساران (پی¬کنی، سنگ¬چینی، بتن¬ریزی و ... )

مناقصه پروژه اجرای دیوار ضلع جنوبی دانشکده نفت و گاز گچساران (پی¬کنی، سنگ¬چینی، بتن¬ریزی و ... ) 

 

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه اجرای دیوار ضلع جنوبی دانشکده نفت و گاز گچساران را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ای واگذار نماید.

موضوع مناقصه: پروژه اجرای دیوار ضلع جنوبی دانشکده نفت و گاز گچساران (پی­کنی، سنگ­چینی، بتن­ریزی و ... ) 

محل اجرای پروژه : استان کهگیلویه و بویراحمد- شهرستان گچساران

 

مدت اجرای کار:  مدت اجرای کار از زمان امضاء قرارداد و تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت 3 ماه شمسی

 

مشخصات فنی

-پی کنی به عرض متوسط1/2 متر و ارتفاع متوسط1/3 متر، سنگ چینی زیر پی به عرض متوسط 1/1 متر و ارتفاع 1/3 متر، سنگ چینی بالاتر از پی به عرض متوسط 60 سانتی متر و ارتفاع 80 سانتی متر

- میلگرد شناژ افقی چهار عدد با نمره 14 آجدار و خاموت نمره 10 آجدار، بتن ریزی شناژ به عرض حدود 40 سانتی متر و ارتفاع 40 سانتی متر

برآورد تقریبی 2.500.000.000 (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال

- پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی بر اساس فهرست بهای ابنیه، مکانیک و برق سال 1398، می­باشد و هیچگونه تعدیل و مابه­التفاوت مصالح تعلق نمی­گیرد.

تأمین اعتبار: از محل طرح­های عمرانی دانشگاه یاسوج و کلیه پرداخت­ها در قالب اسناد خزانه اسلامی (حداکثر  سررسید نه ماهه)

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجار) دارای پایه حداقل 5 رسته ابنیه و صلاحیت مرتبط دعوت می­گردد از می­گردد :

از روز دوشنبه مورخ   1398/03/28تا ساعت 8 روز یک­شنبه مورخ 1398/05/20 مبلغ 700/000 (هفتصد هزار) ریال به حساب 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه واریز و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و تا روز چهار­­شنبه مورخ 1398/05/30 ساعت 12 مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

 

***- كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

*** هزینه خرید اسناد  مناقصه 700.000 ریال (به حساب 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج) می­باشد.

***- آدرس  ارائه پاكت الف: یاسوج، خیابان پاسداران، ساختمان مدیریت دانشگاه، معاونت اداری و مالی دانشگاه-***