اخبار > آگهی فراخوان مناقصه اجرای سالن سلف غذاخوری، اتاقک نگهبانی، آسفالت محوطه، تکمیل بخشی از طبقه اول و دیوار محوطه دانشکده صنعت و معدن چرامدوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨ :: ٠٩:٠٣

آگهی فراخوان مناقصه اجرای سالن سلف غذاخوری، اتاقک نگهبانی، آسفالت محوطه، تکمیل بخشی از طبقه اول و دیوار محوطه دانشکده صنعت و معدن چرام

دانشگاه یاسوج در نظر دارد اجرای عملیات تکمیلی پروژه اجرای سالن سلف غذاخوری، اتاقک نگهبانی، آسفالت محوطه، تکمیل بخشی از طبقه اول و دیوار محوطه دانشکده صنعت و معدن چرام را با مشخصات زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ ای واگذار نماید.

آگهی فراخوان مناقصه اجرای سالن سلف غذاخوری، اتاقک نگهبانی، آسفالت محوطه، تکمیل بخشی از طبقه اول و دیوار محوطه دانشکده صنعت و معدن چرام

آگهی فراخوان مناقصه اجرای سالن سلف غذاخوری، اتاقک نگهبانی، آسفالت محوطه، تکمیل بخشی از طبقه اول و دیوار محوطه دانشکده صنعت و معدن چرام


دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد اجرای عملیات تکمیلی پروژه اجرای سالن سلف غذاخوری، اتاقک نگهبانی، آسفالت محوطه، تکمیل بخشی از طبقه اول و دیوار محوطه دانشکده صنعت و معدن چرام را با مشخصات زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ­ای واگذار نماید.

 

موضوع مناقصه: اجرای سالن سلف غذاخوری، اتاقک نگهبانی، آسفالت محوطه، تکمیل بخشی از طبقه اول و دیوار محوطه دانشکده صنعت و معدن چرام

 

محل اجرای پروژه : استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان چرام، دانشکده صنعت و معدن چرام

 

مدت اجرای کار:  مدت اجرای کار از زمان امضاء قرارداد و تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت شش (6) ماه شمسی

 

برآورد تقریبی  9.666.750.696 (نه میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار و ششصد و نود و شش) ریال

 

- پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی بر اساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات، مکانیک و برق سال 1398، می­باشد تعدیل برابر آخرین بخشنامه صادره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور در زمان برگزاری مناقصه تعلق می­گیرد و مابه­التفاوت مصالح تعلق نمی­گیرد.

 

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجار) دارای پایه حداقل 5 رسته ابنیه و  5 تاسیسات و 5 راه و ترابری (هر سه رسته همزمان الزامی است) دعوت می­گردد از روز یکشنبه مورخ 27/11/1398 تا ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 04/12/1398 اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و تا ساعت 9 روز چهار­شنبه مورخ 14/12/1398 مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند

 

***- كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه ­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(ww.setadiran.ir) انجام خواهد شد.