اخبار > دانشگاه یاسوج رتبه نخست شاخص استناد مقالات کشور را کسب کردشنبه ١٥ مهر ١٣٩٦ :: ١٣:١٢

دانشگاه یاسوج رتبه نخست شاخص استناد مقالات کشور را کسب کرد

دانشگاه یاسوج رتبه نخست شاخص استناد مقالات کشور را کسب کرد

دانشگاه یاسوج رتبه نخست شاخص استناد مقالات کشور را کسب کرد


دانشگاه یاسوج رتبه نخست شاخص استناد مقالات کشور را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه یاسوج به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (Isc)  31 دانشگاه جامع کشور در بین موثرترین دانشگاه‌های جامع دنیا قرار گرفتند. بر پایه این گزارش لیست یک درصد از دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی دنیا هر دو ماه یکبار روز آمد شده که دانشگاه یاسوج برای چندمین بار در لیست موثرترین دانشگاه‌های دنیا قرار گرفته است . گفتنی است نام دانشگاه یاسوج در بین دانشگاههای جامع تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، شهید بهشتی و چندین دانشگاه دیگر در میان موثرترین دانشگاه‌های دنیا می‌باشد. براساس این گزارش پایگاه استنادی ،دانشگاه یاسوج در شاخص نسبت استناد به مقاله  cpp=10/85 را کسب کرده است  که این نسبت (استناد به مقاله) دانشگاه یاسوج  را در رتبه نخست تمام دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور قرار داده است. همچنین در حوزه مهندسی ،دانشگاه یاسوج با نسبت cpp=12/99   بالاترین رتبه را در کشور کسب کرده است.  رتبه بین المللی اعلام شده بر حسب تعداد مقالات، تعداد استنادها و   cpp نیز گزارش شده است. رتبه بین المللی مقالات برتر دانشگاه یاسوج در حوزه مهندسی 86و رتبه بین المللی نسبت استناد به مقاله  cpp برابر 58 می باشد. با وجود تعداد کمتر مقالات این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی این شاخص ها نشان از کیفیت بسیار خوب مقالات منتشر شده این دانشگاه و پیشرو بودن پژوهشها دارد.