اخبار > بازدید دبیر کنگره ملی بزرگداشت حضرت آیت الله ملک حسینی (ره) از روند آماده سازی سالن برگزاری کنگرهشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦ :: ١٤:٥٥

بازدید دبیر کنگره ملی بزرگداشت حضرت آیت الله ملک حسینی (ره) از روند آماده سازی سالن برگزاری کنگره

بازدید دبیر کنگره ملی بزرگداشت حضرت آیت الله ملک حسینی (ره) از روند آماده سازی سالن برگزاری کنگره

بازدید دبیر کنگره ملی بزرگداشت حضرت آیت الله ملک حسینی (ره) از روند آماده سازی سالن برگزاری کنگره

رییس دانشگاه یاسوج از روند آماده سازی سالن برگزاری کنگره آیت الله ملک حسینی (ره) بازدید کرد. دکتر محمودرضا رحیمی در بازدید از سالن دکتر عسکریان دانشگاه یاسوج به خبرنگار روابط عمومی  دانشگاه گفت: با توجه به اهمیت برگزاری مطلوب این کنگره در دانشگاه یاسوج، همه تدابیر لازم جهت برگزاری باکیفیت و در شان شخصیت آن عالم فقید اندیشیده شده است.

دبیر این کنگره افزود: نظر به برگزاری نمایشگاه جنبی در کنار سالن دکتر عسکریان و همچنین احتمال استقبال آحاد مردم شریف استان از این کنگره،سالن برگزاری و محیط پیرامون آن بایستی به بهترین شکل ممکن آماده گردد.

وی در پایان با تشکر از همه دستگاههای اجرایی در برگزاری این کنگره افزود: امیدواریم دانشگاه یاسوج بتواند کنگره ای در خور و در شان شخصیت ارزشمند حضرت آیت الله ملک حسینی (ره) برگزار نماید.