اخبار > کرسی ترویجی حدود و ثغور موسیقی در اسلام در دانشگاه یاسوج برگزار شد./ گزارش تصویریچهارشنبه ٩ خرداد ١٣٩٧ :: ٠٩:٠٩

کرسی ترویجی حدود و ثغور موسیقی در اسلام در دانشگاه یاسوج برگزار شد./ گزارش تصویری

کرسی ترویجی حدود و ثغور موسیقی در اسلام در دانشگاه یاسوج برگزار شد./گزارش تصویری

کرسی ترویجی حدود و ثغور موسیقی در اسلام در دانشگاه یاسوج برگزار شد./ گزارش تصویری