اخبار > آگهی برگزاری استعلام عمومی آبیاری بارانی تحت فشار محوطه دانشگاه یاسوجچهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧ :: ١٠:٥٤

آگهی برگزاری استعلام عمومی آبیاری بارانی تحت فشار محوطه دانشگاه یاسوج

آگهی برگزاری استعلام عمومی آبیاری بارانی تحت فشار محوطه دانشگاه یاسوج

 آگهی برگزاری استعلام عمومی آبیاری بارانی تحت فشار محوطه دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین ­نامه معاملاتی دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد آبیاری بارانی تحت فشار محوطه دانشگاه یاسوج را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری استعلام عمومی یک مرحله­ ای واگذار نماید.

عنوان استعلام: آبیاری بارانی تحت فشار محوطه دانشگاه یاسوج

(ضمناً متقاضیان می­توانند به شکل حضوری از محل موردنظر  برای اجرای کار بازدید نمایند.)

محل اجرای کار: یاسوج- دانشگاه یاسوج- محوطه دانشگاه یاسوج

مدت اجرای کار: یک ماه (از شروع قرارداد)

محل تأمین اعتبار: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ­ای در قالب اسناد خزانه اسلامی به سررسید حداکثر تا پایان سال 1397

کارفرما: دانشگاه یاسوج

دستگاه نظارت: مدیریت نظارت بر طرح ­های عمرانی دانشگاه

لذا از شرکت ­های پیمانکاری واجد صلاحیت در این زمینه جهت شرکت در این استعلام دعوت می­گردد از روز چهار­شنبه مورخ 1397/04/27تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/05/01 با ارائه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 200.000 ریال (دویست هزار ریال) به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج دفتر معاونت اداری و مالی (آقای فرهاد کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک استعلام را دریافت و از روز سه­ شنبه مورخ  1397/05/02 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1397/05/08 مدارک و مستندات خود را در سه پاکت دربسته و لاک و مهر شده تحویل و رسید دریافت نمایند.

1)- متقاضیان می­ بایست مبلغی معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی ضمانت­ نامه معتبر بانکی به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت الف ارائه نمایند.

2)- پس از دریافت اسناد و ثبت اسم شرکت در لیست استعلام دهنده در صورتی که مایل به مشارکت در این استعلام نیستید مراتب را تا ساعت 12 وقت اداری مورخ 1397/05/05 به دستگاه استعلام دهنده کتباً اطلاع دهید.

3)- زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 10 صبح روز سه ­شنبه مورخ 1397/05/09 در دفتر معاونت اداری و مالی می ­باشد.

4)- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات بر اساس مفاد آیین­ نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مختار می­ باشد.

5)- متقاضیان باید به صورت کتبی اعلام نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337 نمی­ باشند.

6)- متقاضیان می­ بایست مدارک و مستندات خود را در 3 پاکت لاک و مهر شده به ترتیب زیر تحویل نمایند.

پاکت الف: حاوی ضمانت­نامه بانکی

پاکت ب- حاوی اسناد قبول و پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان استعلام، مستندات ممهور به مهر استعلام دهنده، مستندات موید توانمندی­ کاری و تخصصی استعلام دهنده و سوابق مربوط

پاکت ج: نامه رسمی ممهور به مهر استعلام دهنده با ذکر قیمت پیشنهادی به همراه پیش فاکتور شامل مشخصات کامل تخصصی و انجام کلیه خدمات موضوع استعلام بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده با مهر و امضای مجاز و تعهدآور متقاضی

7)- هزینه­ های چاپ و آگهی­ های مربوطه به عهده برنده استعلام می­ باشد.

8)- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی ­شود.

9)- شرکت در استعلام و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین­ نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­­ ها و موسسات آموزش عالی کشور می ­باشد.

10)- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کارفرما می­ باشد.

11)- مکان تحویل مدارک تکمیل شده یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج، دفتر معاونت اداری و مالی

 

معاونت اداری و مالی دانشگاه یاسوج