اخبار > کسب مقام دوم مسابقات کشوری پل مقوایی دانشگاه سمنان توسط دانشجوی رشته عمران دانشکده فنی مهندسیچهارشنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٨ :: ١٣:٠٧

کسب مقام دوم مسابقات کشوری پل مقوایی دانشگاه سمنان توسط دانشجوی رشته عمران دانشکده فنی مهندسی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی موفق به کسب مقام دوم مسابقات کشوری پل مقوایی دانشگاه سمنان شد.

کسب مقام دوم مسابقات کشوری پل مقوایی دانشگاه سمنان توسط دانشجوی رشته عمران دانشکده فنی مهندسی

آقای حسن محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی به سرپرستی جناب آقایان دکتر حسین منتصری و دکتر محمد پروین نیا موفق به کسب مقام دوم مسابقات کشوری پل مقوایی دانشگاه سمنان شدند.

روابط عمومی دانشگاه یاسوج ضمن تبریک، دستیابی به توفیقات و مدارج عالی را برای این عزیزان از درگاه خداوند متعال مسالت می دارد.