اخبار > موفقیت دانشجوی دانشگاه یاسوج در جشنواره نو آوری و فناوری ربع رشیدیسه شنبه ١٧ دی ١٣٩٨ :: ٠٩:١٠

موفقیت دانشجوی دانشگاه یاسوج در جشنواره نو آوری و فناوری ربع رشیدی

دانشجوی ارشد فیزیک دانشگاه یاسوج در هفتمین نمایشگاه و جشنواره نو آوری و فناوری ربع رشیدی در بین فناوران شرکت کننده در این نمایشگاه موفقیت هایی را به خود اختصاص داد.

موفقیت دانشجوی دانشگاه یاسوج در جشنواره نو آوری و فناوری ربع رشیدی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بابک گلستانی از دانشجویان ارشد فیزیک دانشگاه یاسوج در هفتمین نمایشگاه و جشنواره نو آوری و فناوری ربع رشیدی با ارائه 52 فقره طرح ( 39 فقره طرح در ایده های فناورانه و 13 فقره طرح توسعه و تجاری سازی فناوری) بیشترین طرح ثبت نام شده در بین فناوران شرکت کننده در این نمایشگاه را به خود اختصاص داده.

طرح بخارپز این دانشجوی مخترع نیز در این نمایشگاه و جشنواره از سوی کمیته داوران جشنواره موفق به راه یابی منتخبین مرحله داوری گردید .

روابط عمومی دانشگاه، این موفقیت را به  مجموعه دانشگاه یاسوج تبریک و برای ایشان از خداوند بزرگ آرزوی موفقیت های دیگر در مراحل علمی و زندگی مسئلت دارد .