اخبار > طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار عملیاتی شديکشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٨ :: ١٢:٤٤

طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار عملیاتی شد

طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) با هدف رفع چالشهای بنگاههای صنعتی و معدنی غیردولتی عملیاتی شد.

طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار عملیاتی شد

 

به گزارش روابط عمومی، بر اساس سیاست هدایت پژوهشهای تحصیلات تکمیلی به سمت رفع نیازهای جامعه و صنعت جزء اولویتها و برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار با همکاری دو وزارت خانه اجرایی شد.

بر این اساس سامانه اینترنتی  www.iranetop.ir برای این مهم ایجاد شده است که تا کنون بیش از 8000 بنگاه اقتصادی و صنعتی بیش از 3000 نیاز پژوهشی خود را ثبت کرده اند.

در این طرح بنگاه متعهد است کلیه امکانات و تجهیزات لازم برای اجرای طرح را فراهم کند.

دانشگاهها و موسسه ها برای پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی با هماهنگی وزارت صمت با بنگاههایی که قرارداد منعقد می کنند موارد را بایستی به اطلاع دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسانند.

شایان ذکر است که این پایان نامه ها و رساله ها به تشخیص شورای پژوهش و فناوری دانشگاه یا موسسه از نظر وزارت علوم تقاضا محور تلقی می شود.

همچنین بستر سامانه تاپ می تواند برای اجرای طرح های فرصت مطالعاتی اعضا هیات علمی در جامعه و صنعت نیز مورد بهره برداری قرار گیرد.