اخبار > قابل توجه دانشجویان عزیزشنبه ٥ آبان ١٣٩٧ :: ١٥:٠٤

قابل توجه دانشجویان عزیز

رستوران با قیمت یارانه ای در سلف سرویس راه اندازی شد.

قابل توجه دانشجویان عزیز

 بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند رستوران با قیمت یارانه ای در طبقه سوم سلف سرویس مرکزی دانشگاه راه اندازی شد.
(شرط استفاده از غذای یارانه ای ، رزرو نکردن غذای سلف سرویس دانشجویی است)

امور دانشجویی-واحد تغذیه