اخبار > پنل اقتصادی با مشارکت دانشگاه و اتاق بازرگانی استان برگزار می شودسه شنبه ١٣ آذر ١٣٩٧ :: ١١:٥٥

پنل اقتصادی با مشارکت دانشگاه و اتاق بازرگانی استان برگزار می شود

در راستای تعاملات دانشگاه با اتاق بازرگانی استان، پنل اقتصادی برگزار می شود.

پنل اقتصادی با مشارکت دانشگاه و اتاق بازرگانی استان برگزار می شود

 

 در راستای تعاملات دانشگاه با اتاق بازرگانی استان، یک پنل اقتصادی با مشارکت دانشگاه و اتاق بازرگانی استان با عنوان "بررسی تأثیر نوسانات ارزی و تورم بر فعالیتهای اقتصادی استان" توسط آقایان دکتر جوزاریان و دکتر نوری پور از اساتید محترم دانشگاه ، فردا چهارشنبه 97/9/14رأس ساعت 9 صبح در محل اتاق بازرگانی استان به آدرس: یاسوج- خیابان شهید قدوسی( دادگستری قدیم) پلاک 16 برگزار می گردد. شرکت برای همه بزرگواران بلامانع است. درضمن گواهی برای همه اعضای شرکت کننده صادر می گردد.