اخبار > آخرین فراخوان عضویت در تعاونی مصرف کارکنان دانشگاهسه شنبه ١٨ دی ١٣٩٧ :: ٠٩:٥٥

آخرین فراخوان عضویت در تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه

قابل توجه همکاران محترمی ( هیات علمی و کارمند) که تا کنون موفق به عضویت در شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه نشده اند

آخرین فراخوان عضویت در تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع همکاران محترمی ( هیات علمی و کارمند) که تا کنون موفق به عضویت در شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه نشده اند ، می رساند که حداکثر تا تاریخ 97/10/25 با واریز مبلغ 400000 ریال به حساب  3019046981  بانک تجارت شعبه دانشگاه و جهت تحویل فیش و تکمیل فرآیند عضویت به آقای محمود ارشدی ( سازمان مرکزی دانشگاه ، امورعمومی) مراجعه فرمایند .