اخبار > فراخوان واگذاری پروژه های فناورانه صنعت برق کشوريکشنبه ٧ بهمن ١٣٩٧ :: ١١:٥٢

فراخوان واگذاری پروژه های فناورانه صنعت برق کشور

در راستای اجرای اسناد راهبردی توسعه فناوری مصوب وزارت نیرو ، اساتید ، دانشجویان دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی می توانند در فراخوان واگذاری پروژه های فناورانه صنعت برق کشور شرکت کنند .

فراخوان واگذاری پروژه های فناورانه صنعت برق کشور

بدین وسیله به اطلاع جامعه علمی، اساتید ، دانشجویان دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی  می رساند در راستای اجرای اسناد راهبردی توسعه فناوری مصوب وزارت نیرو ، دعوت می شود  در فراخوان واگذاری پروژه های فناورانه صنعت برق کشور از تاریخ 1 تا 10 هر ماه شرکت نمایند.

جهت مشاهده اطلاعات کامل پروژه ها، امکان دریافت آنلاین اسناد و انجام مراحل تکمیلی به آدرس زیر مراجعه کنید :

 

 

http://www.nri.ac.ir/rfps