اخبار > کرسی ترویجی " مسخ از نظر فلسفه ( حکمت متعالیه ) و علم تجربی " برگزار می شودشنبه ٢٤ فروردين ١٣٩٨ :: ١٥:١٢

کرسی ترویجی " مسخ از نظر فلسفه ( حکمت متعالیه ) و علم تجربی " برگزار می شود

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه با همکاری معاونت آزاد اندیشی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی ،کرسی ترویجی در دانشگاه برگزار می نماید.

کرسی ترویجی

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه با همکاری معاونت آزاد اندیشی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی در نظر دارد کرسی ترویجی تحت عنوان " مسخ از نظر فلسفه ( حکمت متعالیه ) و علم تجربی " را با حضور فرانک بهمنی و دکتر مصطفی قادری زفره ای برگزار نماید.

زمان برگزاری: سه شنبه 98/1/27   -    ساعت : 14 الی 16

مکان برگزاری: دانشکده علوم انسانی، سالن کنفرانس دانشکده