اخبار > اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص درخواست خوابگاه در مهر ماه 98سه شنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٨ :: ٠٩:٣٠

اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص درخواست خوابگاه در مهر ماه 98

اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص درخواست خوابگاه در مهر ماه 98

اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص درخواست خوابگاه در مهر ماه 98

به اطلاع کلیه دانشجویان دختر و پسر ساکن در خوابگاه های دانشگاه یاسوج میرساند؛ دانشجویان متقاضی خوابگاه در مهر ماه 98 از روز سه شنبه مورخ 1398/02/17 لغایت روز جمعه مورخ  1398/02/27 از طریق سامانه گلستان نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.تاریخ فوق قابل تمدید نخواهد بود و به دانشجویان بدهکار و دانشجویانی که درخواست خود را ثبت نکرده اند، در مهر ماه خوابگاه تعلق نمی گیرد. در ضمن کلیه دانشجویان بدهکار و غیربدهکار می توانند درخواست خوابگاه خود را برای ترم 3981 در سامانه گلستان ثبت کنند.

مسیر راهنمای درخواست خوابگاه در سامانه گلستان :

دانشجوییخوابگاهاطلاعات و درخواست هادرخواست خوابگاه

راهنمای درخواست خوابگاه را اینجا دریافت نمایید .

                                                                اموردانشجویی دانشگاه یاسوج